2016-hallituksen pöytälaatikosta

Hallituksen sähköpostikokous- 21.12.2016

Paikalla: Susanne Virolainen, Kati Lehti,  Annina Laakkonen ja Marissa Salonen.

 • Hyväksyttiin seuraava kasvattajanimi:
  • Sanni Sirén – Sunny’s

 

Hallituksen sähköpostikokous- 5.12.2016

Paikalla: Susanne Virolainen, Kati Lehti, Dita Hiillos,  Annina Laakkonen, Marissa Salonen ja Heidi Karonen.

 • Pätevöitettiin uusiksi ulkomuotoluokantuomareiksi Mikko Korhosen, Marjut Nokelaisen, Susanne Tuomisen sekä Ville Parviaisen.
 • Hyväksyttiin Äijälän näyttely 11.2.2017. Luokat: A, B, REK, D, M ja PET.
 • Hyväksyttiin seuraavat kasvattajanimet:
  • Heidi Kallonen-Seppälä – Ankaran
  • Mirka Paajanen – Chronicles

 

Hallituksen kokous 9- Pirkkala 5.11.2016

Paikalla: Susanne Virolainen, Kati Lehti, Annina Laakkonen, Marissa Salonen ja Heidi Karonen.

 • Hyväksyttiin säännöt vuoden juniorinäytteilleasettaja-kilpailuun.
 • Hyväksyttiin Salon näyttely 21.1.2017. Luokat: A, B, REK, D, M ja PET.
 • Hyväksyttiin kirjallinen käyttöohje Kanutsiin.

 

Hallituksen kokous 8- Hyvinkää 8.10.2016

Paikalla: Susanne Virolainen, Kati Lehti, Annina Laakkonen, Marissa Salonen, Heidi Karonen ja Marjut Nokelainen.

 • Hyväksyttiin Lempäälän Grand Gala näyttely 11.12.2016. Luokat: A, B, F, G, REK, D, M, K ja PET.
 • Hyväksyttiin Ylivieskan näyttely 8.4.2017. Luokat: A, B, REK, D, M ja PET.
 • Päätettiin, että LU-näyttely on Jyväskylässä maaliskuussa 2017. Näyttely on kaksipäiväinen.

 

Hallituksen kokous 7- Pirkkala 27.8.2016

Paikalla: Susanne Virolainen, Kati Lehti, Annina Laakkonen, Marissa Salonen, Heidi Karonen ja Marja Pihkanen

 • Päätettiin linjausta toistaiseksi RHD-2 sairauksen ja sitä vastaan rokotettujen kanien roolista näyttelyssä.
 • Hyväksyttiin Outokummun näyttely 3.12.2016. Luokat: A, B, REK, D, M ja PET.
 • Hyväksyttiin Sara Parviaisella poikkeuslupa pet-tuomarointiin Kuopioon 24.9.2016.
 • Hyväksyttiin kasvattajanimi: Hiekkarinteen- Anu Könönen.
 • Sääntömääräisen syyskokous pidetään 8.10.2016 klo 12 Sveitsinhovin Teboililla Hyvinkäällä.
 • Uudeksi rekisteröintitatuoijaksi vahvistettiin Sini Tummala.

 

Hallituksen kokous 6- Pirkkala 9.7.2016

Paikalla: Susanne Virolainen, Kati Lehti, Annina Laakkonen, Marissa Salonen, Heidi Karonen ja Marja Pihkanen

 • Hyväksyttiin Porin näyttely 26.11.2016. Luokat: A, B, REK, D, M ja PET.
 • Hyväksyttiin kasvattajakurssi Kuopioon 24.9.2016.
 • Hyväksyttiin Ida Pettersonille poikkeuslupa pet-tuomarointiin Jyväskylään 11.9.2016.

 

Hallituksen kokous 5- Palojoki 21.5.2016

Paikalla: Susanne Virolainen, Dita Hiillos, Kati Lehti, Annina Laakkonen, Marissa Salonen, Heidi Karonen ja Outi Virtanen

 • Päätettiin, että pet-kanit voivat tulevaisuudessa hakea Pet Championin-arvoa.
 • Hyväksyttiin Myrskylän näyttely 3.9.2016. Luokat: A, B, REK, D, M ja PET.
 • Hyväksyttiin Jyväskylän näyttely 10.-11.9.2016. Luokka: PET.
 • Hyväksyttiin kasvattajanimet: Birchen- Johanne Koivunen, Sorrento’s- Heidi Pollari sekä Marjapolun- Marja-Liisa Haatainen ja Suvi Ikonen.
 • Päätettiin kannustaa tulevaisuudessa juniori-näytteilleasettajia näyttelyissä. 1.1.2017 alkaa parhaan juniori-näytteilleasettajan pistelaskenta.
 • Päätettiin poikkeavat ilmoittautumishinnat Helsingin Messukeskuksen näyttelyyn.
 • Hyväksyttiin rekisteröintitoimikunnan sääntömuutos.
 • Päätettiin, että jos kasvattaja ei ole rekisteröinyt kasvattejaan vuoden aikana, lähettää hän siitä selvityksen rekisteröintitoimikunnan puheenjohtajalle hallituksen sijaan.

 

Sääntömääräinen kevätkokous 2016

Aika: 9.4.2016

Paikka: Manttaalitalo, Manttaalitie 1, 37500 LEMPÄÄLÄ

Läsnä: Liite 1

I KOKOUKSEN AVAUS

 1. Kokouksen avaus

Suomen Kaniyhdistys ry:n puheenjohtaja Susanne Virolainen avasi yhdistyksen sääntömääräisen kevätkokouksen klo 17:04.

II KOKOUSASIAT

 1. Kokouksen järjestäytyminen
  Kokouksen puheenjohtajan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Susanne Virolainen.

 • Sihteerin valinta

Sihteeriksi valittiin Annina Laakkonen.

 • Kahden (2) pöytäkirjantarkastajan ja kahden (2) ääntenlaskijanvalinta

Valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi sekä ääntenlaskijoiksi Marissa Salonen sekä Kati Lehti.

 1. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 1. Työjärjestys

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

 1. Esitettiin toimintakertomus, tilinpäätös sekä toiminnantarkastajan lausunto (Liite2)

Toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto esiteltiin ja luettiin.

 1. Vahvistetaan tilinpäätös ja myönnetään vastuuvapaus hallitukselle sekä muille vastuuvelvollisille.

Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuunvapaus hallitukselle sekä muille vastuuvelvollisille.

 1. Esitetään toimikuntien vuosikertomukset, alajaostojen toimintakertomukset ja tilinpäätökset sekä jäsenyhdistyksien toimintakertomukset.

Esiteltiin standarditoimikunnan sekä rekisteröintitoimikunnan vuosikertomukset.

 1. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Ei ollut muita käsiteltäviä asioita.

III KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

 1. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Susanne Virolainen kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 17:18.

 

Hallituksen kokous 4- Pirkkala 9.4.2016

Paikalla: Susanne Virolainen, Kati Lehti, Annina Laakkonen, Marissa Salonen, Heidi Karonen, Dita Hiillos ja Outi Virtanen

 • Kiertopalkintovastaavaksi vaihtui Marissa Salonen sekä pet-tuomarivastaavaksi Susanne Virolainen.
 • Pidetään näyttelyhäkkien kunnostus-talkoot kesän aikana.
 • Hyväksyttiin Palojoen näyttely 22.5.2016. Luokat: PET.

 

Hallituksen kokous 3- Lempäälä 26.2.2016

Paikalla: Susanne Virolainen, Marja Pihkanen, Kati Lehti, Annina Laakkonen, Marissa Salonen, Heidi Karonen ja Outi Virtanen

 • Sääntömääräisen kevätkokouksen paikaksi sovittiin Manttaalitalo osoitteessa: Manttaalitie 1, Lempäälä.
 • Päätettiin, että jos tuomarilla on omia kaneja näyttelyssä, niin kilometrikorvaus on 0,2 €/ km (kumoaa aiemman 0,1 € /km).
 • Kasvattajakurssi pidetään 18.6.2016 Jyväskylässä. Vetäjänä Annina Laakkonen.
 • Laajennettiin ruusukkeiden palautusmahdollisuutta. Nyt myös BIS-ruusukkeita sekä plakaatteja saa palauttaa palkintovastaalle. BIS-ruusukkeen arvo 1,5 € ja plakaatin arvo 1 €.
 • Uusittiin yhdistyksen muotovalio-leimasin. Uudessa leimasimessa on yhdistyksen logo.

 

Hallituksen kokous 2- Lempäälä 30.1.2016

Paikalla: Susanne Virolainen, Marja Pihkanen, Kati Lehti, Annina Laakkonen, Marissa Salonen, Heidi Karonen ja Outi Virtanen

 • Sääntömääräinen kevätkokous pidetään Lempäälässä 9.4.2016 klo 17:00. Paikka tarkentuu myöhemmin.
 • Hyväksyttiin Pyhtään näyttely 13.8.2016. Luokat: A, B, REK, D, M ja PET.
 • Hyväksyttiin Lempäälän näyttely 10.4.2016. Luokat: A, B, REK, D, M ja PET.
 • Kasvattajalistan päivitys ja selvityksien läpi käyminen. Kaikki selvitykset hyväksyttiin.
 • Muutettiin muotovalioanomuksen hintaa. Muotovalion arvo leimoilla 5€ ja muotovalion arvo leimoilla, diplomilla sekä ruusukkeella 10€.

 

Hallituksen kokous 1- Röykkä 2.1.2016

Paikalla: Susanne Virolainen, Marja Pihkanen, Kati Lehti, Annina Laakkonen, Marissa Salonen, Marjut Nokelainen, Heidi Karonen, Jenni Turunen ja Outi Virtanen

 • Suomen Kaniyhdistys ry:n Facebook-sivuilla on ilmoitettu, että yhdistyksen nimellä toimiva Intagram-tili ei ole yhdistyksen oma tiedotuskanava
 • Päätettiin lisätä Kani-Shopin tuotteiden hintoihin lisätää postitusmaksu.
 • LU-näyttelyssä on lauantaina luokat B, A, F ,G ja K. Sunnuntaina luokat B ja A.
 • Annina Laakkonen ja Jenni Turunen valmistuivat pet-tuomareiksi.
 • Kiertopalkintovastaavaksi vaihtui Jenni Turunen