Jalostus ja kasvatus

Suomessa kanien kasvattaminen ei ole kenellekään kokopäivätyötä, vaan kasvattaminen on harrastus. Kaneja voidaan kasvattaa moniin eri käyttötarkoituksiin. Pääosin kasvatus on keskittynyt lemmikkikani- ja näyttelykanikasvatukseen, mutta viime vuosina myös tuotantokanikasvatus on vahvistunut. Sota-aikana kaneja kasvatettiin pääosin tuotantoon; sekä villan-, turkiksien- että lihan tuotantoon.

Suomen Kaniyhdistyksen yhtenä tavoitteena on edistää puhdasrotuisten kanien kasvatusta sekä kehittää kasvattajien tietoja ja taitoja. Yhdistys pitää yllä rotukanien kantakirjaa, johon rekisteröidään vuosittain sadoittain rotukaneja. Jotta kani pääsee yhdistyksen roturekisteriin, tulee sen käydä arvioitavana näyttelyn ulkomuotoluokassa sekä saavuttaa sieltä hyväksytty arvostelupistemäärä. Rekisteröintiin vaaditaan myös kasvattajan allekirjoittama sukutaulu kahtena kappaleena, joista toinen liitetään yhdistyksen arkistoihin.

Kanirotujen jalostus on mennyt hurjaa vauhtia eteenpäin. Tämä näkyy lisääntyneenä näyttelytarjontana sekä erilaisten rotujen tulona maahamme. Suomessa päärotuina ovat kääpiöluppa sekä hermeliini, mutta myös isommat kanirodut ovat löytäneet paikkansa harrastajien kodeissa.

Kanivärien jalostus on myös erittäin mielenkiintoista puuhaa. Moni kasvattaja onkin yllättynyt mm. kääpiölupan värivaihtoehtojen runsaudesta. Värijalostuksessa samantapaisia värejä voidaan yhdistää yhteen, mutta on myös eräitä värejä ja kuvioita, joita ei parane mennä yhdistämään. Kaniväreissä ei ole tiettävästi mitään letaaleja geenejä eli kaikki kanivärit ovat yhtä elinkelpoisia.

UUSI  REKISTERITODISTUS

Suomen Kaniyhdistys ry (SKY) on hyväksynyt uuden rekisteritodistuksen käyttöön 1.1.2014 alkaen. Tämän rekisteritodistuksen saa vain SKY:n jäsen, joka pyytää sitä jäsenrekisterinhoitajalta. Jäsen saa rekisteritodistuksen jäsennumerollaan varustettuna sekä .doc/.docx että pdf -tiedostomuodoissa sähköpostitse. Rekisteritodistus otetaan ja suositellaan otettavaksi käyttöön heti.  Vanhaa sukutaulua saa kuitenkin käyttää vielä vuoden 2013 loppuun asti. Nämä kaksi edellä mainittua dokumenttia ovat ainoat viralliset kaavakkeet, joilla kaneja voidaan rekisteröidä.

Vuoden 2014 alusta alkaen syntyville poikasille hyväksytään vain ao. rekisteritodistus

rekisteritodistus

Ennen vuotta 2014 syntyville kaneille sallitaan vanha sukutaulu.

UUTTA! SKY ry on hyväksynyt käyttöön vapaasti kotisivuilta ladattavissa olevan lemmikkikanin tiedot – lomakkeen, joka on suunnattu lähinnä lemmikkikaneille ja ylipäätään kaneille, joita ei voi rekisteröidä. Siinä on tilaa virallisen nimen lisäksi kutsumanimelle ja tarkempia tietoja poikuesisaruksista. Kanin vanhempien tiedot on yksinkertaistettu. Lomakkeella ei voi rekisteröidä kaneja SKY:n kantakirjaan. Tuontikaneille on suunnitteilla myös oma rekisteritodistus.

Näin täytät rekisteritodistuksen (sukutaulun)

Rekisteritodistuksen otsakkeesta ilmenee heti onko kani rekisteröity vai ei. Oikeassa laidassa on laatikko, johon rekisteröijä merkitsee rekisterinumeron, kun kani on rekisteröity. Jos laatikko on tyhjä, kania ei ole rekisteröity. Kanin nimi on kanin virallinen nimi mahdollisen kasvattajanimen kanssa, jonka tulee olla Suomen Kaniyhdistys Ry:n (SKY) hyväksymä. Tämä ei koske tuontikaneja. Myös mahdolliset tittelit kirjoitetaan nimen yhteyteen. Voidaan myös käyttää tähtiä * nimen perässä kertomassa kuinka monta sertifikaattia kani on saanut: Yksi tähti = yksi serti. Sama koskee kanin vanhempien ja isovanhempien nimiä.

Roduksi hyväksytään Pohjoismaisen Kanistandardin hyväksymät rodut. Värikohtaan kirjoitetaan myös kuviollisen kanin kuvio ja mahdollinen turkkimuunnos esim. rex sininen otter. Rekisteritodistukseen saa kirjoittaa vain värit ja kuviot, jotka Pohjoismainen Kanistandardi tunnustaa. Poikueen muut värit kohtaan kirjoitetaan mahdolliset muut värit, mitä poikueeseen syntyi.

Kasvattajan tiedot ovat kaninostajalle tärkeät mahdollisten yhteydenottoja varten. SKY jäsen numeron on oltava voimassa oleva jäsennumero. Jos kasvattaja eroaa yhdistyksestä – hänen jäsennumeronsa poistuu käytöstä eikä hänellä ole oikeutta kirjoittaa SKY:n rekisteritodistusta kasvattamilleen poikasille.

Kanin vanhempien arvostelupisteet ovat ne pisteet, jotka kani on näyttelystä saanut. Yleensä tähän kirjataan kanin korkeimmat näyttelypisteet. Mikäli pisteet on saatu nuorten luokasta voi pisteiden perään kirjata sulkuihin (B) tai vastaavasti, jos haluaa kirjoittaa pisteiksi nimenomaan ne pisteet, joilla kani on rekisteröity, voi perään sulkuihin kirjoittaa mahdollisesti kanin saamat korkeammat pisteet. Myös Best In Show sijoitukset voidaan kirjoittaa arvostelupisteiden perään.

Vaikka kanin oikean korvan tatuointinumero olisi sama kuin rekisterinumero, molemmat kirjoitetaan. Kanin polveutumispisteet on laskettu rekisteröinnin yhteydessä ja tuontikanilla se on aina 0 p.

Mikäli kyseessä on kani, jonka vanhemmista joku on tuonti, kirjoitetaan vanhempien kohdalle kaikki se tieto, joka tiedetään. Jos tiedetään vain, että kani on Saksasta, kirjoitetaan kasvattajan kohdalle esim. Saksa.

Muista aina allekirjoittaa kaksi kappaletta rekisteritodistuksia (sukutauluja)! Ilman allekirjoitettuja sukutauluja ei kania voida rekisteröidä.

Älä koskaan kirjoita Rekisteröinti-osioon mitään! Sen kohdan täyttää SKY:n hyväksymä rekisteröijä, kun kani rekisteröidään.

Mikäli herää kysymyksiä rekisteritodistuksen täyttämisen osalta, ota yhteyttä esim. SKY:n hallituksen jäseniin.