Tunnistemerkinnät

Pohjoismaisen kanistandardin virallisiin

ULKOMUOTOLUOKKIIN VAADITTAVISTA TATUOINNEISTA 1.7.2013 JÄLKEEN

Huolehdi, että näyttelyyn osallistuvalla kanilla on molemmissa korvissa tunnistetatuoinnit

1.7.2013 alkaen!

korvatunniste_kuvaAlkuperäisessä Pohjoismaisessa kanistandardissa (ruotsinkielinen painos) yleisissä ja jokaisessa Pohjoismaissa voimassa olevissa määräyksissä sanotaan (s.14), että näyttelyyn osallistuvalla kanilla tulee olla sekä vasemmassa että oikeassa korvassa tunnistetatuointi. Näin on toimittu muissa Pohjoismaissa jo pitkään ja nyt on Suomen vuoro ryhtyä noudattamaan ko. määräystä.

Muutos ei koske Pet-kaneja ja tuontikaneja. Pet-luokissa vasemman korvan tunnistetatuointi on pakollinen. Tuontikaneilla hyväksytään myös esim. erilaiset tunnistusmerkinnät esim. jalkarengas.

Toistaiseksi Suomessa olemme eläneet ns. siirtymävaihetta ja ulkomuotoluokkiin ilmoittautuessa riittänyt pelkkä vasemman korvan tunnistetatuointi. Nyt olemme siirtymässä kohti pohjoismaista käytäntöä. Tunnistetatuointi tulee olla sekä vasemmassa että oikeassa korvassa 1.7.2013 alkaen, kuten Pohjoismaiden Kanistandardin yleisissä määräyksissä edellytetään.

Tatuointikäytäntöä voi toteuttaa heti. Mikäli kanilla ei 1.7.2013 alkaen ole sekä vasemmassa että oikeassa korvassa tunnistemerkintää, ei se voi osallistua Suomen Kaniyhdistys Ry:n (SKY) tai sen alayhdistysten järjestämiin ulkomuotoluokkiin.

Vasemman korvan tunnistetatuointi

Joissakin Pohjoismaissa on määrätty mitä numeroita vasempaan korvaan saa laittaa. Suomessa kasvattaja saa itse valita vasemman korvan tunnistenumeron, kunhan se muodostaa vähintään kolminumeroisen luvun.  Vasempaan korvaan ei saa laittaa kirjaimia. Vain tuontikanilla saa olla kirjaimia myös vasemmassa korvassa.

Kanin tunnistemerkinnän tulee olla vähintään kolmesta numerosta koostuva ja helposti luettavissa. Vasemman korvan tatuoinnissa ei saa käyttää kirjaimia eikä erikoismerkkejä. Vasemman korvan numeroyhdistelmä on yleensä kasvattajan itse määrittelemä, jolla hän tunnistaa poikueen ja kanin. On olemassa erilaisia käytäntöjä vasemman korvan tunnistetatuoinneissa mm:

Mikä on tuontikani?

Tuontikanilla tarkoitetaan puhdasrotuista Suomen ulkopuolella syntynyttä ja Suomeen laillisesti tuotua kania. Tuontikanin kasvattajan vakituinen asuinpaikka ei ole Suomessa. Viranomaiset antavat kanien maahantuontiin liittyvät määräykset.

Oikean korvan tunnistetatuointi

Myös oikeassa korvassa tulee olla vähintään kolme (3) merkkiä, mutta kirjaimet sallitaan. Oikean korvan tunnisteeksi käyvät toistaiseksi mm. rekisterinumerot, kasvattajan jäsennumero tai kasvattajanumero.

Näyttelyyn osallistuvan kanin oikean korvan tunnistenumeron merkkejä ei aktiivisesti kontrolloida. Näyttelyssä yleensä vain ulkomuototuomari huomauttaa virheellisestä korvan tunnisteesta.

SKY ry:n jäsen, joka on kanin kasvattajana, tatuoi oikeaan korvaan joko jäsennumeronsa tai SKY:n hyväksymä kasvattajanimellinen kasvattaja F-kasvattajanumeronsa. Mikäli kasvattajajäsen myöhemmin lopettaa kasvatuksen ja tai ei ole enää yhdistyksen jäsen, hän ei saa käyttää oikean korvan tunnisteena jäsenyytensä jälkeen syntyville kaninpoikasille SKY:n myöntämää F-numeroa tai vanhaa jäsennumeroaan.

SKY ry:n kasvattajanumeron saa jatkossa automaattisesti myönnetyn nimen yhteydessä ja aiemmin myönnetyille kasvattajat saavat sen anomuksesta. Kasvattajanumerokäsittelijän tiedot löytyvät yhdistyksen jäsenlehdestä ja anomuskaavakkeet korisivuilta.

Kanillani ei ole oikeassa korvassa tatuointia – en tiedä mitä sinne tatuoidaan?

 Kun kanin omistaja ei ole kasvattanut omistamaansa kania tai kanin kasvattajaa ei tavoiteta tai muutoin saada selville oikean korvan tunnistenumeroa, on kani ilmoitettava ensin rekisteröintinäyttelyyn. Lähes jokaisen näyttelyn yhteydessä on myös rekisteröintinäyttely, joka näkyy luokkana REK.

 Rekisteröintinäyttelyyn osallistuvalle kanille riittää pelkkä vasemman korvan tatuointi. Tällöin kani arvostellaan ja rekisteritatuoidaan oikeaan korvaan heti arvostelun saatuaan. Lisäksi sillä tulee olla muut rekisteröintiin vaadittavat paperit mukana. Tämän jälkeen kanilla on oikean korvan tatuointi ja se voi osallistua jatkossa virallisiin ulkomuotoluokkiin normaalisti.

Mikäli väärinkäytös tunnistetatuoinneista voidaan näyttää toteen, voidaan mm. olla rekisteröimättä ja kantakirjaamatta kania sekä tarvittaessa poistaa jälkikäteen kantakirjasta tai sulkea kani näyttelyistä.

Mikä tatuointi on?
Tatuointi on pysyvä numero- / merkkisarja kanin korvalehden sisäpuolella. Mikrosiru ja jalkarengas on helppo poistaa tai vaihtaa, mutta tatuointia ei. Kun kani on tatuoitu molempiin korviin, muodostaa se kanille ainutlaatuisen yksilöidyn identiteetin, jolla kani voidaan tunnistaa sataprosenttisen varmasti. Tatuointi tuottaa kanille eläinsuojelun mukaisesti lyhytaikaista ja vähäistä kipua.

Kanien tatuointia saa Suomessa tehdä eläinsuojeluasetuksen 23§ mukaisesti siihen pätevän ja riittävät taidot omaavan henkilön suorittamana. Mikäli haluat opetella kanien merkitsemistä, kannattaa ensin seurata, kun taidot omaava henkilö suorittaa tatuoimista ja kysyä häneltä myös neuvoja.

Alkuun kannattaa harjoitella paperiin merkitsemällä, jotta oppii laittamaan numerot ja pihdit oikeinpäin korvaan, ettei numerosta 123 tule 321. Monet harjaantuneet tatuoijat aina varmistavat numeron ensin paperiin ennen kuin tatuoi kanin korvan. Ensimmäisenä ei kannata tatuointia harjoitella näyttelyyn menevään kaniin. Vahinkojen välttämiseksi kani on pidettävä varmasti paikoillaan. Korvalehti on hyvä puhdistaa ennen tatuointia, sillä rasvaiseen korvaan tatuointimuste ei tartu tai se ei pysy siinä kauaa ja samalla tulehdusriskit pienenevät. Numerolaatat on hyvä myös säännöllisin väliajoin puhdistaa. Kun asettelet pihtiä korvaan, varo osumasta verisuoneen ja pyri samaan tatuointi karvattomalle alueelle mahdollisimman keskelle. Jos verisuoneen osut, tyrehtyy se nopeasti painamalla vuotokohtaa parin minuutin ajan. Pihtien painaminen korvaan kannattaa ehdottomasti tehdä nopeasti ja määrätietoisella voimalla, joka on myös kivuttomampi ja tuloksellisempi, mutta liian syvään painettu tai peräti korvan läpi painettu tatuointimuste ei korvassa pysy. Levitä muste koko tatuointialueelle heti pihtien irrottamisen jälkeen. Muste pysyy parhaiten hieman ihonpinnan alapuolella, siitä syvemmälle mennessään se menee uusiutuvaan ihokerrokseen, josta se nopeasti katoaa. Ylimääräistä mustetta ei kannata puhdistaa, vaan antaa tatuoinnin kuivua itsestään.

Vasempaan korvaan tatuoidaan aina tunnistenumerosarja ja oikea korva on varattu joko kasvattajanumerolle tai rekisterinumerolle. Kanin vasempaan korvaan tatuoidaan vähintään kolminumeroinen numeroyhdistelmä esim. 0123 ilman kirjaimia ja muita erikoismerkkejä. Tämä numero on yleensä kanilla kasvattajalta lähtiessään ja merkittynä sukutauluihin. Se voidaan tehdä usealla eri tavalla:

– Kolminumerosarja on oivallinen pienikorvaisille kaneille esim. hermeliineille. Voidaan käyttää juoksevaa numerointia 001, 002, 003 ? tai numerointi voi juosta poikuenumeroisen perusteella esim. 011, 012, 013, jossa 01 kertoo kuinka mones poikue ja viimeinen numero kuinka mones poikanen ko. poikueessa.

– Suurempi numerosarja mahtuu hyvin isompiin korviin, jolloin numerointia voidaan laajentaa käsittämään esim. myös minä vuonna kani on syntynyt esim. 01112, 01212 jossa 01 on poikuenumero, seuraava 1 on poikasen numero ja viimeiset kaksi numeroa kertovat syntymävuoden -12 (2012)

Kanin oikeaan korvaan voi olla tatuoituna mm. rekisterinumero, kasvattajan jäsennumero tai F-kasvattajanumero, jotka nekin on merkitty kanin sukutauluihin. Mikäli kanille ei saa laitettua oikeaan korvaan tatuointia, on se ilmoitettava ensimmäisen kerran rekisteröintinäyttelyyn.

Kasvattajanumerolla tarkoitetaan kanin oikeaan korvaan yleensä jo poikasena tatuoitavaa numerosarjaa, jossa on F-kirjain sekä numeroita. Kasvattajanumero on jokaisella kasvattajalla erilainen. Kasvattajanumero yksilöi kasvattajalta lähteneet kanit, joten tunnistaminen muun muassa eläinsuojelullisissa tapauksissa on helpompaa. Kasvattajanumerokäsittelijän tiedot julkaistaan yhdistyksen jäsenlehdessä sekä verkkosivuilla.

Rekisteröinnin eli rekisterinumeron tatuoinnin oikeaan korvaan suorittaa yhdistyksen hyväksymä rekisteritatuoija. Mikäli kanilla on jo kasvattajanumero tatuoituna oikeaan korvaan, saa kani rekisterinumeron vain sukutauluunsa / rekisteritodistukseensa.