Sääntömääräinen syyskokous 9.9.2017

Kutsu julkaistu 6.6.2017

 

Suomen Kaniyhdistys Ry:n sääntömääräinen syyskokous

Aika: Lauantaina 9.9.2017 klo 10:00

Paikka: Lempäälän Manttaalitalo, osoite: Manttaalitie 1, 37500 LEMPÄÄLÄ

 

Sääntömääräisen syyskokouksen esityslista:

1. Kokouksen avaaminen.

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden (2) pöytäkirjantarkastajan sekä kahden (2)ääntenlaskijan valinta.

3 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4. Hyväksytään työjärjestys.

5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvioesitys sekä jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle.

6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavalle kalenterivuodelle.

7. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle ja mahdollinen varajäsen seuraavalle kalenterivuodelle.

8. Valitaan yksi (1) tai kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat.

9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

10. Kokouksen päättäminen.

 

Tervetuloa!